Welkom

Welkom op de website van Maatschap Muller

Maatschap Muller is een akkerbouwbedrijf gelegen vlakbij Emmeloord. Het is gespecialiseerd in de teelt van pootaardappelen en uien(zaadvermeerdering). Daarnaast worden er nog suikerbieten,tarwe, witlof en wortels geteeld.

Door middel van deze website willen we iedereen een beeld geven van hoe het er op een akkerbouwbedrijf aan toe gaat. Daarnaast proberen we de hele teelt van met name aardappels en uien in beeld te brengen. Dit wil zeggen dat we alle bewerkingen /facetten vanaf het zaadje tot dat het product het bedrijf verlaat willen laten zien.

Daarnaast willen we onze verreiker onder de aandacht brengen voor verhuur. Ook verkopen wij enkele machines en producten die we via deze website willen aanbieden.